Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp for 24 organspesifikke kreftformer

Indikatoren viser andel pakkeforløp som er innenfor standard forløpstid for 24 organspesifikke kreftformer, uavhengig av behandlingsform. Indikatoren viser også andeler som har oppstart innenfor de ulike behandlingsformene; kirurgisk-, medikamentell- eller strålebehandling.

Publisering av denne indikatoren utsettes til mars 2024 grunnet nytt system for leveranse i registeret (NPR) og kvalitetssikringsarbeid knyttet til dette.

Resultater

Det er et mål at 70 prosent av pakkeforløpene skal gjennomføres innen den anbefalte forløpstiden. I perioden 2015-2022 ble målet, på landsbasis, bare nådd i 2020 og 2021. I 2022 ble målet nådd i Helse Sør-Øst RHF og i Helse Vest RHF, men ikke i de to andre regionene.

Forbehold ved tolkning

Data fra St. Olav mangler for perioden 12. november til 31. desember 2022 grunnet innføring av Helseplattformen. 

Pakkeforløp for akutt leukemi og kronisk lymfatisk leukemi ble avviklet f.o.m 1. mai 2021. Pakkeforløpet inngår i beregningen av indikatoren t.o.m. 1. tertial 2021. 

Det er kun første behandling som gis til pasienten som registreres, og ikke senere behandlinger. F. eks. dersom en pasient først får medikamentell behandling og senere kirurgiskbehandling så er det medikamentell behandling og dets forløpstid som registreres og beregnes.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuell videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløp for kreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning. Målet er at 70 prosent av pakkeforløpene gjennomføres innen normert forløpstid. Målsettingen er definert i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2015.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft, hode-halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft,  nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose og sarkom.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no