Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp - nye kreftpasienter i pakkeforløp for 22 kreftformer

Indikatoren viser andel nye pasienter som har fått en kreftdiagnose som har blitt inkludert i et pakkeforløp. Indikatoren inkluderer pasienter fra 22 organspesifikke pakkeforløp.

På grunn av innføring av nytt journalverktøy og utfordringer med styringsdata, er tall for St. Olavs hospital beheftet med usikkerhet. Tallene for 2022 og 2023 for Helse Midt-Norge RHF og landet kan være påvirket av dette.

Resultater

Det er en målsetting at 70 prosent av pasienter som blir diagnostisert skal inkluderes i et pakkeforløp. Målsettingen har, på landsnivå, vært på over 70 prosent i hele årstallsperioden 2016-2022. Dette gjelder også for alle regionene med unntak av Helse Midt-Norge RHF i 2022 og 2023. 

På grunn av innføring av nytt journalverktøy og utfordringer med styringsdata, er tall for St. Olavs hospital beheftet med usikkerhet. Tallene for 2022 og 2023 for Helse Midt-Norge RHF og landet kan være påvirket av dette.

Forbehold ved tolkning

Pakkeforløp for akutt leukemi og kronisk lymfatisk leukemi ble avviklet f.o.m. 1. mai 2021. Pakkeforløpet inngår i beregningen av indikatoren t.o.m. 1. tertial 2021. 

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuell videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Tallene kan avvike litt fra tallene publisert av FHI her pga. metode for anonymisering.

Om indikatoren

Fra 1. januar 2015 ble pakkeforløp for kreft innført i norsk helsetjeneste. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpene gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende ved å sikre informasjon og brukermedvirkning. Målet er at 70 prosent av nye kreftpasienter skal inn i pakkeforløp. Målsettingen er definert i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2015.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standardforløpstider for 22 sammenstilte kreftformer; lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, eggstokkreft, hode-halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft og myelomatose.

Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt, nevroendokrine svulster og sarkom er ikke inkludert i beregning av denne indikatoren.

 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no