Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp - gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

Indikatoren viser andel diagnostisk pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til klinisk beslutning innenfor maksimal anbefalt forløpstid.

Publisering av denne indikatoren utsettes til mars 2024 grunnet nytt system for leveranse i registeret (NPR) og kvalitetssikringsarbeid knyttet til dette.

Resultat

Det er en målsetting av 70 prosent av pakkeforløpene skal gjennomføres innen maksimal anbefalt forløpstid. Målsettingen har, på landsnivå, vært på over 70 prosent på årsnivå i hele perioden 2015-2022. Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF har ligget under 70 prosent de tre siste årene. 

Forbehold ved tolkning

Data fra St. Olav mangler for perioden 12. november til 31. desember 2022 grunnet innføring av Helseplattformen.

I flere pakkeforløp diagnostiseres kreftsykdommen ved et lokalsykehus, mens eventuell videre utredning og behandling gjennomføres ved et annet sykehus, ofte regionsykehuset. I disse tilfeller vil forløpstiden kunne påvirkes. Pasienten blir i beregningen av andel knyttet til det sykehuset som startet pakkeforløpet selv om pasienten får behandling ved et eller flere andre sykehus underveis i pakkeforløpet.

Om indikatoren

Diagnostisk pakkeforløp ble innført i norsk helsetjeneste 1. mai 2015 og skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende. Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Denne kvalitetsindikatoren viser måloppnåelse på definerte standard forløpstider for diagnostisk pakkeforløp, og kan dermed være et indirekte mål på grad av forutsigbarhet for pasienter som skal utredes for alvorlig sykdom som kan være kreft.

Målet er at 70 prosent av pasientene som har uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft, skal utredes i et pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid.

Først publisert: 26.03.2019 Siste faglige endring: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no