Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Fremgangsmåte for å finne prosjekttypen

Dette rundskrivet forklarer hva som skal til for at et prosjekt er vitenskapelig forskning, og hvilke tilleggskrav som må være oppfylt for at vitenskapelig forskning er helseforskning. Det forklares videre hva som er å anse som utvikling av klinisk beslutningsstøtteverktøy og innføring av slike verktøy i klinikk. Utvikling av KI-produkter som ikke innebærer bruk av helse- og personopplysninger omtales deretter kort. Til slutt forklares hva som skal til for at et prosjekt anses som kvalitetsforbedring.

3.1. Forskning

3.2. Helseforskning

3.3. Utvikling og bruk av klinisk beslutningsstøtteverktøy

3.4. Utvikling av KI-modeller uten helse- og personopplysninger

3.5. Kvalitetsforbedring


FHIDirektoratet for medisinske produkterDirektoratet for e-helseHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, FHI, Direktoratet for e-helse og Statens helsetilsyn.

Siste faglige endring: 16. mars 2022