Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 38. Forpleierens plikter

Helsedirektoratets kommentarer

første ledd slås det fast at forpleier plikter å varsle den kommunale helse- og omsorgstjenesten ved behov for legetilsyn eller sykepleie for somatisk sykdom. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 at enhver som bor eller oppholder seg i kommunen har rett til nødvendig helsehjelp.

Siste faglige endring: 29.11.2017 Se tidligere versjoner