Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13. Ivaretakelse av kontrollkommisjonens sikkerhet

Enkelte pasienter kan tidvis eller under gitte omstendigheter utgjøre en sikkerhetsrisiko for andre. I slike tilfeller må kommisjonsmedlemmenes sikkerhet avveies mot pasientens rett til å være tilstede i møter eller mulighet til å møte kommisjonen uten personale til stede.

Kommisjonen bør legge vekt på institusjonenes vurderinger av sikkerhetsrisikoen, og i dialog med institusjonen finne fram til praktiske løsninger for gjennomføring av møter mellom pasient og kommisjon.

Løsninger som kan benyttes for at kommisjon og pasient skal få snakke sammen alene, vil kunne være glassvegg, transportbelte, alarmknapp, bord mellom pasienten og kommisjonen eller helsepersonell på vakt utenfor døren til møterommet.

Institusjonen må varsles ved hendelser i form av vold og trusler fra pasienter mot kontrollkommisjonens medlemmer. Avhengig av hendelsens alvorlighetsgrad og omstendighetene for øvrig bør kontrollkommisjonen vurdere anmeldelse til politiet.

Medlemmer i kontrollkommisjonene er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Det innebærer at den som har blitt påført skade av hendelser som har inntruffet i arbeidstiden, på arbeidsstedet og på arbeidsplassen kan melde krav om erstatning til Statens pensjonskasse, som behandler slike saker.

Sist faglig oppdatert: 19. desember 2016