Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg 1 til vedlegg 1 til § 5-5 - vedlegg til mønsteravtale for direkte oppgjør for refusjon etter behandling hos private laboratorium jf. ftrl § 5-5

Utarbeidet av Helseøkonomiforvaltningen 01.10.2009

1. Formelle vilkår

For at det skal kunne kreves oppgjør etter mønsteravtalen, må det private laboratoriet dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt. Herunder:

(1)    Gyldig avtale med regionalt helseforetak, inkludert spesifisering av hvilke type tjenester som er avtalt

(2)    Organisasjonsnummer

(3)    Kontonummer i norsk bank

(4)    Underskrevet mønsteravtale.

2. Fremsettelse av refusjonskrav over linje

Privat laboratorium med rett til direkte oppgjørsavtale etter folketrygdloven § 22-2, og som har avtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) om direkte oppgjør, plikter å fremsette refusjonskrav elektronisk over linje med en teknisk løsning som er godkjent av HELFO, jfr forskrift av 27.06.2003 nr 959 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6. Dette gjelder også korrigerte regninger.

Mønsteravtalens punkt 4.1 andre ledd vedrørende overgangs- og unntaksregler som åpner for at behandlere/tjenesteytere kan levere oppgjør via CD /diskett eller papir, samt mønsteravtalens punkt 4.2 andre og tredje ledd om andre leveringsalternativer enn elektronisk over linje, vil ikke komme til anvendelse for private laboratorier.

Private laboratorium vil selv være ansvarlig for å fremsette krav i henhold til ovennevnte.

Krav som ikke fremsettes i henhold til ovennevnte, vil bli avvist. Kravet kan fremsettes på nytt i tråd med mønsteravtalen innen avtalens frister.

Først publisert: 01.10.2009 Sist faglig oppdatert: 01.10.2009 Se tidligere versjoner