Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Legemiddelnavn: Zometa infusjonsvæske, Zoledronsyre infusjonsvæske, Zoledronic acid infusjonsvæske

ATC-kode: M05BA08

Indikasjon: Del 1/3 Kreftsykdom som involverer skjelettet
Diagnosekoder


Ondartede svulster
ICD-10: C00-C97
ICPC-2: A21, A79, B72, B73, B74, D74-D77, H75, K72, L71, N74, R84, R85, S77, T71, T73, U75-U77, W72, X75-X77, X81, Y77, Y78 
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -50

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -50
ICPC-2: -50 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er et vilkår for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.
 

Indikasjon: Del 2/3 Kreft med skjelettmetastaser
Diagnosekoder

Ondartede svulster
ICD-10: C00-C97
ICPC-2: A21, A79, B72, B73, B74, D74-D77, H75, K72, L71, N74, R84, R85, S77, T71, T73, U75-U77, W72, X75-X77, X81, Y77, Y78 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -50

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -50
ICPC-2: -50 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er et vilkår for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.
 

Indikasjon: Del 3/3 Brystkreft hos postmenopausale kvinner
Diagnosekoder

 ICD-10: C50 / ICPC-2: X76 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: C50

 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: C50
ICPC-2: X76 
 

Vilkår

Det skal fremgå av søknaden


- at preparatet skal brukes som tillegg (adjuvans) til annen behandling av sykdommen, 

eller

- at behandlingen gis i samsvar med nasjonale retningslinjer 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Det er et vilkår for stønad at behandlingen ikke foregår ved sykehus eller poliklinikk.


Når det er oppgitt i søknaden at kvinnen er postmenopausal gis det dekning uavhengig av årsaken til menopausen. For kvinner som er 53 år eller eldre, behøver ikke status for menopause innhentes dersom denne opplysningen mangler i søknaden.

 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.