Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Aquadeks, DEKAs Plus

ATC-kode: A11AA03 ikke-markedsført preparat

Gjelder Aquadeks softgel kapsler, pediatriske dråper, tyggetabletter og DEKAs Plus softgel kapsler, dråper, tyggetabletter
Indikasjon: Del 1/1 Cystisk fibrose
Diagnosekoder

ICD-10: E84 / ICPC-2: T99
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E84

 

Før 1. januar 2018:
§ 3 a, jf. § 2
ICD-10: E84
ICPC-2: T99

 


 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.