Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.03.2019

Legemiddelnavn: Bio-E, Nycoplus E-vitamin, Vitamin-E

ATC-kode: A11HA03

Gjelder preparatene nevnt over, samt andre markedsførte tokoferol-legemidler som selges gjennom apotek. Det kan fattes vedtak på markedsførte reseptfrie og reseptpliktige perorale legemidler med ATC-kode A11HA03.
Indikasjon: Del 1/1 Forebygge og behandle E-vitaminmangel ved cystisk fibrose, gallegangsatresi, eller medfødt leverlidelse
Diagnosekoder

Diagnose:
ICD-10: E56.0 / ICPC-2: T91 E-vitaminmangel

Relaterte diagnoser:
ICD-10: E84 / ICPC-2: T99 Cystisk fibrose
ICD-10: Q44 / ICPC-2: D81 Medfødte misdannelser i galleblære, galleganger og lever

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E56

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E84
ICPC-2: T99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.