Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Cialis tabletter 5 mg

ATC-kode: G04BE08

Indikasjon: Del 1/1 Moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi (BPH)
Diagnosekoder

ICD-10: N40 / ICPC-2: Y85

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N40
ICPC-2: Y85

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: N40

Vilkår

Stønad ytes kun når det er dokumentert at pasienten hadde moderate til alvorlige prostataplager (IPSS > 8) da behandlingen av sykdommen startet

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ATC-kode C02CA04, G04CA02, G04CA52, G04CA53 eller G04CB01.


Legemidlene skal være fra ulike ATC-koder.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Styrken, 5 mg, skal oppgis i vedtaket. Det må presiseres at vedtaket kun gjelder for andre legemidler med samme virkestoff, formulering og styrke.