Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Antepsin

ATC-kode: A02BX02

Gjelder tabletter, mikstur og suspensjon
Indikasjon: Del 1/5 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10:E16.4 / ICPC-2:D86

Hjemmel

§ 3b


Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E16.4

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/5 Profylakse mot legemiddelindusert duodenalsår
Hjemmel

§ 3a jf. § 2,
ICD-10: -61
ICPC-2: -61


Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket legemiddel som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Dersom risiko for duodenalsår skyldes NSAIDs: Minst to forhåndsgodkjente legemidler i ATC-gruppe A02BC. Legemidlene må inneholde ulike virkestoff.


Dersom risiko for duodenalsår skyldes annet legemiddel enn NSAID: Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/5 Behandling av legemiddelinduserte magesår og duodenalsår
Diagnosekoder

ICD-10: K25   / ICPC-2: D86 magesår

ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 / K26
ICPC-2: D86 / D85


Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K25 eller K26

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket legemiddel som gir økt risiko for ulcus.

Krav til tidligere behandling

Dersom magesår eller duodenalsår skyldes NSAIDs: Minst to forhåndsgodkjente legemidler i ATC-gruppe A02BC. Legemidlene må inneholde ulike virkestoff.


Dersom magesår eller duodenalsår skyldes annet legemiddel enn NSAID: Ingen krav til tidligere behandling.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt

Indikasjon: Del 4/5 Ulcus ventriculi / magesår som ikke skyldes bruk av legemiddel og Ulcus duodeni / tolvfingertarmsår som ikke skyldes bruk av legemiddel
Diagnosekoder

ICD-10:K25 / ICPC-2:D86 magesår
ICD-10:K26 / ICPC-2:D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 / K26
ICPC-2: D86 / D85


Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K25 eller K26

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling med disse preparatene er ofte kortvarige, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.
 

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 5/5 Refluksøsofagitt
Diagnosekoder

ICD-10: K21 / ICPC-2: D84

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K21
ICPC-2: D84


Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K21

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Legemidler er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land