Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 31.10.2019

Legemiddelnavn: Reflectant Sun Screen (Tayside Pharmaceuticals)

ATC-kode: D02BA ikke-markedsførte preparater

Statens legemiddelverk har klassifisert dette preparatet som et legemiddel fordi det markedsføres til bruk ved spesifikke hudlidelser.
Indikasjon: Del 1/5 Aktinisk retikuloid
Diagnosekoder

ICD-10: L57.1 / ICPC-2: S80 Aktinisk retikuloid

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L57

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barnesykdommer, hudsykdommer, indremedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/5 Lupus erythematosus
Diagnosekoder

ICD-10: L93.0 / ICPC-2: S99 Lupus erythematosus discoides (DLE)
ICD-10: L93.1 / ICPC-2: S99 Subakutt kutan lupus erythematosus
ICD-10: L93.2 / ICPC-2: S99 Annen lokal lupus erythematosus

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L93

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barnesykdommer, hudsykdommer, indremedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/5 Systemisk lupus erythematosus (SLE) som affiserer hud / Kutan SLE
Diagnosekoder

ICD-10: M32 / ICPC-2: S99 Systemisk lupus erytematosus (SLE)

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M32

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barnesykdommer, hudsykdommer, indremedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/5 Alvorlig solutløst urtikaria / Solar urticaria, Alvorlig aktinisk prurigo
Diagnosekoder

ICD-10: L56.3 / ICPC-2: S80 Solutløst urtikaria
ICD-10: L56.4 / ICPC-2: S80 Polymorf lyseksem
ICD-10: L56.8 / ICPC-2: S80 Andre spesifiserte akutte hudforandringer som skyldes ultrafiolett stråling
ICD-10: L56.9 / ICPC-2: S80 Uspesifisert akutt hudforandring som skyldes ultrafiolett stråling

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L56

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -30 
ICPC 2: S99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barnesykdommer, hudsykdommer, indremedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 5/5 Porfyrisykdom med alvorlig grad av lysømfintlighet
Diagnosekoder

ICD-10: E80 / ICPC-2: T99 Forstyrrelser i metabolismen av porfyrin og bilirubin

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E80

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -30 
ICPC 2: S99

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barnesykdommer, hudsykdommer, indremedisin, eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.