Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.04.2019

Legemiddelnavn: Neupro depotplaster 2 mg/24 timer

ATC-kode: N04BC09

Indikasjon: Del 1/1 Symptomatisk behandling ved moderat til alvorlig idiopatisk ”restless-legs-syndrom” (RLS)
Diagnosekoder

ICD-10: G25.8 / ICPC-2: N04 Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G25.8

Før 1. januar 2018:
§ 3 a
ICD-10: G25.8 
ICPC-2: N04  

Vilkår

Alvorlighet: Pasienten skal ha vesentlige RLS-symptomer to eller flere dager/netter i uken og en vesentlig negativ innvirkning på søvn og dagfunksjon på grunn av RLS

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.