Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Ropinirol Mylan, Adartrel, Requip

ATC-kode: N04BC04

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Symptomatisk behandling ved moderat til alvorlig idiopatisk ”restless-legs-syndrom” (RLS)
Diagnosekoder

ICD-10:G25.8 / ICPC-2:N04

Hjemmel

§ 3 a
ICD-10: G25.8
ICPC-2: N04 

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G25.8

Vilkår

Pasienten skal ha vesentlige RLS-symptomer to eller flere dager/netter i uken og en vesentlig negativ innvirkning på søvn og dagfunksjon på grunn av RLS

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.