Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Risperdal mikstur, smeltetabletter og tabletter, Risperidon tabletter, Risperidal Consta depotinjeksjonsvæske, Rispolent pulver og væske til injeksjonsvæske

ATC-kode: N05AX08

Indikasjon: Del 1/1 Huntingtons sykdom
Diagnosekoder

ICD-10:G10 / ICPC-2:N99

Hjemmel

§ 3b

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G10

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i nevrologi, psykiatri eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken,jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.