Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Rimactan

ATC-kode: J04AB02

Gjelder kapsler
Indikasjon: Del 1/2 Mykobakteriell lungeinfeksjon
Diagnosekoder

ICD:10: A31.0 / ICPC-2: A78 Mykobakteriell lungeinfeksjon

ICD-10: A31.9 / ICPC-2: A78 Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier

Hjemmel

§ 3a
ICD-10: A31.0
ICPC-2: A78

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: A31.0

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i lungesykdommer, infeksjonssykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/2 Postoperativ stafylokokkinfeksjon i ben og ledd etter proteseoperasjon
Diagnosekoder

ICD-10: T84 / ICPC-2: A87

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10:T84
ICPC-2:A87

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: T84

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i infeksjonssykdommer, kirurgi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i  vedlegget ikke er oppfylt.