Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Ansatipin, Mycobutin

ATC-kode: J04AB04 ikke-markedsført legemiddel

Gjelder kapsler
Indikasjon: Del 1/1 Mykobakteriell lungeinfeksjon
Diagnosekoder

ICD-10:A31.0 / ICPC-2:A78 Mykobakteriell lungeinfeksjon

ICD-10:A31.9 /  ICPC-2:A78 Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier

Hjemmel

§ 3a 
ICD-10:A31.0
ICPC-2:A78

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: A31.0

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppdatert.


Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.