Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Inderal Retard, Propal Retard, Dociton retard

ATC-kode: C07AA05 ikke-markedsførte legemidler

Gjelder depotkapsler
Indikasjon: Del 1/1 Migreneprofylakse
Diagnosekoder

ICD-10: G43 / ICPC-2: N89

Hjemmel

§ 3a jf. § 2
ICD-10: G43
ICPC-2: N89

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: G43

Krav til tidligere behandling

Voksne:
Minst ett forhåndsgodkjent preparat med følgende virkestoff skal være forsøkt:
propranolol (ATC-kode: C07AA05)
metoprolol (ATC-kode: C07AB02)
atenolol (ATC-kode: C07AB03)


Barn og ungdom til og med 17 år:
Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.