Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Phenergan

ATC-kode: R06AD02

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Uremisk kløe ved kronisk nyresvikt
Diagnosekoder

ICD-10:N18 / ICPC-2:U99 Kronisk nyresvikt

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -30
ICPC-2: S99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: N18

Krav til tidligere behandling

Minst ett av følgende forhåndsgodkjente preparater skal være forsøkt:
Vallergan (ATC-kode: R06A D01) eller
Atarax (ATC-kode: N05B B01)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.