Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Stemetil

ATC-kode: N05AB04

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Kvalme ved Meniéres sykdom
Diagnosekoder

ICD-10: H81 / ICPC-2: H82

Hjemmel

§ 3 ICD-10: H81

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.