Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.06.2019

Legemiddelnavn: Liskantin, Mysoline, Primidon, Primidone

ATC-kode: N03AA03 Ikke-markedsførte legemidler

Gjelder tabletter og mikstur
Indikasjon: Del 1/1 Essensiell tremor
Diagnosekoder

ICD-10: G25.0 / ICPC-2: N08 Essensiell tremor 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G25 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode C07AA05 (propranolol)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land (Storbritannia)