Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 02.04.2020

Legemiddelnavn: Lyrica, Pregabalin

ATC-kode: N03AX16, B-preparat

Gjelder kapsler og mikstur
Indikasjon: Del 1/5 Sterk nevropatisk smerte som ikke skyldes aktiv kreftsykdom
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10:-71
ICPC: -71

Vilkår

Det skal bekreftes at:

- faren for avhengighet er vurdert som underordnet behovet for behandling

- en konkret behandlingsplan foreligger

- smerteanalyse er utført, for eksempel ved hjelp av VAS-skala

Navnet på fastlegen med tilhørende legekontor og eventuelt hvilken tverrfaglig smerteklinikk eller annen sykehusavdeling som skal forskrive legemidlet til pasienten, skal oppgis.

Krav til søkende lege

Søknaden skal komme fra pasientens fastlege / lege ved fastlegens kontor, spesialist i nevrologi, eller fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk.

Krav til tidligere behandling

gabapentin (ATC-kode N03AX12)

Merknad

Innvilgede vedtak fattes på 600 mg/døgn, uavhengig av hvilken dose det er søkt om.

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r).
Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilget vedtak.

Dette vedlegget omfatter ikke indikasjonen trigeminusnevralgi. Se eget vedlegg under.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/5 Sterk nevropatisk smerte som skyldes aktiv kreftsykdom
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Vilkår

Det skal bekreftes at:

- faren for avhengighet er vurdert som underordnet behovet for behandling

- en konkret behandlingsplan foreligger

- smerteanalyse er utført, for eksempel ved hjelp av VAS-skala

 

Navnet på legen, legekontoret og/eller sykehusavdelingen som skal forskrive legemidlet til pasienten, skal oppgis.

Krav til søkende lege

Søknaden skal komme fra en spesialist i anestesiologi, barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, fødselshjelp og kvinnesykdommer, kirurgi, indremedisin, nevrologi, onkologi, psykiatri, revmatologi, øre-nese-halssykdommer eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Krav til tidligere behandling

gabapentin (ATC-kode N03AX12)

Merknad

Innvilgede vedtak fattes på 600 mg/døgn, uavhengig av hvilken dose det er søkt om.

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r). Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilget vedtak.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/5 Trigeminusnevralgi
Diagnosekoder

ICD-10: G50.0 / ICPC-2: N92 Trigeminusnevralgi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -71
ICPC-2: -71

Vilkår

Det skal bekreftes at:

- faren for avhengighet er vurdert som underordnet behovet for behandling

- en konkret behandlingsplan foreligger

- smerteanalyse er utført, for eksempel ved hjelp av VAS-skala

Navnet på fastlegen med tilhørende legekontor og eventuelt hvilken tverrfaglig smerteklinikk eller annen sykehusavdeling som skal forskrive legemidlet til pasienten, skal oppgis.

Krav til søkende lege

Søknaden skal komme fra pasientens fastlege / lege ved fastlegens kontor, spesialist i nevrologi, eller fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk.

Krav til tidligere behandling

karbamazepin (ATC-kode N03AF01)
og
gabapentin (ATC-kode: N03AX12)

Merknad

Innvilgede vedtak fattes på 600 mg/døgn, uavhengig av hvilken dose det er søkt om.

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r).
Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilget vedtak.

Etter dette vedlegget ytes det ikke individuell stønad til andre sykdommer i nervus trigeminus enn trigeminusnevralgi med diagnosekode ICD-10: G50.0

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 4/5 Generalisert angstlidelse (GAD)
Diagnosekoder

ICD-10: F41.1 / ICPC-2: P74

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F4

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -F4
ICPC-2: -74

Vilkår

Det skal bekreftes at:

- faren for avhengighet er vurdert som underordnet behovet for behandling

- en konkret behandlingsplan foreligger

Navnet på legen, legekontoret og/eller sykehusavdelingen som skal forskrive legemidlet til pasienten, skal oppgis.

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente preparater med følgende virkestoff skal være forsøkt:

- paroxetin (ATC-kode: N06AB05)

- venlafaxin depotkapsler eller depottabletter (ATC-kode: N06AX16)

- buspiron (ATC-kode: N05BE01)

Legemidlene må inneholde ulike virkestoff.

Spesialistkrav

Søknaden skal komme fra en spesialist i psykiatri eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Innvilgede vedtak fattes på 600 mg/døgn, uavhengig av hvilken dose det er søkt om.

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r).
Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilget vedtak.

Etter dette vedlegget ytes det ikke individuell stønad til andre angstlidelser enn GAD (ICD-10: F41.1)

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 5/5 Symptomatisk behandling ved moderat til alvorlig idiopatisk ”restless legs-syndrom” (RLS)
Diagnosekoder

ICD-10: G25.8 / ICPC-2: N04

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G25.8

Før 1. januar 2018:
§ 3a
ICD-10: G25.8
ICPC-2: N04

Vilkår

Pasienten skal ha vesentlige RLS-symptomer to eller flere dager/netter i uken
og
en vesentlig negativ innvirkning på søvn og dagfunksjon på grunn av RLS

Det skal bekreftes at:
- faren for avhengighet er vurdert som underordnet behovet for behandling
- en konkret behandlingsplan foreligger

Navnet på legen, legekontoret og/eller sykehusavdelingen som skal forskrive legemidlet til pasienten, skal oppgis.

Krav til tidligere behandling

Minst to markedsførte legemidler med ulike virkestoff i ATC-kode:

N04BC04 (ropinirol)
N04BC05 (pramipeksol) eller
N04BC09 (rotigotin

Spesialistkrav

Søknaden skal komme fra en spesialist i nevrologi eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Innvilgede vedtak fattes på 600 mg/døgn, uavhengig av hvilken dose det er søkt om.

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r).
Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilget vedtak.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Først publisert: 01.Jul 2019Sist endret: 02.Apr 2020

Skrive ut ikonSkriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert