Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.09.2018

Legemiddelnavn: Orap

ATC-kode: N05AG02 Ikke-markedsførte legemidler

Gjelder tabletter og forte tabletter
Indikasjon: Del 1/2 Tics / Tourettes syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: F95 / ICPC-2: P10

Hjemmel

§ 3 ICD-10: F95

Før 1. januar 2018:
§ 3a
ICD-10: F95

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land

Indikasjon: Del 2/2 Schizofreni
Diagnosekoder

ICD-10:F20 / ICPC-2:P72

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -F2

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -F2
ICPC-2: -72

Krav til tidligere behandling

Minst tre ulike forhåndsgodkjente preparater i ATC-gruppe N05A skal være forsøkt.
Preparatene må inneholde ulike virkestoffer.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.


Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.