Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.08.2017

Legemiddelnavn: Paracetamol inf.

ATC-kode: N02BE01

Indikasjon: Del 1/1 Palliativ behandling i livets sluttfase
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2 
ICD-10: -90 
ICPC-2: -90
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår på sykehus eller poliklinikk.

Det er ikke et krav til langvarig behandling.

Når legemidlet skal tilsettes i samme blanding som enkelte andre virkestoff, er det forhåndsgodkjent ved § 2.  

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt