Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 02.04.2020

Legemiddelnavn: Opioider 1

ATC-kode: N02A, N07BC02 og R05DA04

Gjelder alle markedsførte opioider i ATC-gruppe N02A, N07BC02 og R05DA04 (herunder Morfin NAF og Morfin SA) unntatt injeksjons- og infusjonsløsninger, nesesprayer og sublingvaltabletter/resoribletter
Indikasjon: Del 1/1 Kroniske sterke smerter som ikke skyldes aktiv kreftsykdom (Unntatt cluster-/Hortons/klasehodepine, migrene og trigeminusnevralgi)
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2 
ICD-10: -71/ ICPC-2: -71

Tidsbegrensning 2 år fra søknadsdatoen
Vilkår
 • Det skal bekreftes at
  • faren for avhengighet er vurdert og funnet underordnet behovet for behandling
  • en konkret behandlingsplan foreligger
  • en smerteanalyse er utført, for eksempel ved hjelp av VAS-skala
 • Døgndosen skal oppgis per legemiddel eller som mg orale morfinekvivalenter.
 • Navnet på fastlege med tilhørende legekontor, sykehusavdeling og/eller tverrfaglig smerteklinikk som skal forskrive legemidlene til pasienten skal oppgis.
Krav til søkende lege

Søknad skal komme fra pasientens fastlege / lege ved fastlegens kontor eller fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk ved:

 • Søknader om legemidler i ATC-gruppe N02A og R05DA04
 • Døgndose inntil (≤) 100 mg orale morfinekvivalenter
 • Avklart smertetilstand

Søknad skal komme fra lege ved en tverrfaglig smerteklinikk ved:

 • Døgndose over 100 mg og inntil 300 (≤) mg orale morfinekvivalenter
 • Uavklart smertetilstand
 • Søknader om metadon (ATC-kode N07BC02) 

Metadon (ATC-kode N07BC02) inkluderes i alle vedtak når søknaden kommer fra tverrfaglig smerteklinikk.

Krav til tidligere behandling

Nevropatiske smerter:

a) gabapentin (ATC-kode: N03AX12)
og
b) minst ett annet forhåndsgodkjent preparat fra gruppene:
- paracetamol (ATC-kode: N02BE01) eller
- NSAIDs (ATC-gruppe: M01A) eller
- amitriptylin (ATC-kode: N06AA09) 

Ved alder > 80 år er det ikke krav til NSAIDs eller amitryptylin.

Det er ikke et krav til at gabapentin er forsøkt dersom det fremkommer at pregabalin (ATC-kode: N03AX16) er forsøkt uten tilstrekkelig effekt. 

Nociceptive smerter:

- paracetamol (ATC-kode: N02BE01)
og
- NSAIDs (ATC-gruppe: M01A)

Ved alder > 80 år er det ikke krav til NSAIDs

Merknad

Medlemmets fastlege med tilhørende legekontor skal alltid oppføres i vedtaket som forskrivende lege(r).
Fastlegen skal alltid motta kopi av et innvilgelsesvedtak. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Først publisert: 01.Jul 2019Sist endret: 02.Apr 2020

Skrive ut ikonSkriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert