Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Omacor

ATC-kode: C10AX06

Indikasjon: Del 1/1 Alvorlig hypertriglyseridemi
Diagnosekoder

ICD-10: E78.1 / ICPC-2: T93 Ren hyperglyseridemi

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E78

Før 1. januar 2018:
§ 3a
ICD-10: E78
ICPC-2: T93

Vilkår

Ett av følgende medisinske vilkår skal være oppfylt:
a) Alvorlig hypertriglyceridemi (fastende TG* > 10 mmol/l)
b) Manifest aterosklerose** med hypertriglyseridemi trass i adekvat diettbehandling (fastende TG > 5 mmol/l)
c) Høyrisikopasienter med gjennomgått pankreatitt

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

*TG er forkortelse for triglyserider
**Manifest aterosklerose er en objektivt påvist åreforkalkning

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.