Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Apodorm tabletter, Mogadon tabletter

ATC-kode: N05CD02, B-preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/3 Epilepsi: Lennox-Gastaut syndrom
Diagnosekoder

ICD-10:G40.4 / ICPC-2:N88

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: G40

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ATC-kode: N03AF03 eller N03AX09 eller N03AX10 eller N03AX11 

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i nevrologi, barnesykdommer, eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 2/3 Epilepsi: hypsarytmier (infantil spasme /Wests syndrom)
Diagnosekoder

ICD-10:G40.4 / ICPC-2:N88

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: G40

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode: N03AG04 eller N03AE01

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i nevrologi, barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 3/3 Epilepsi: typisk absens (petit mal) og atypisk absens
Diagnosekoder

ICD-10:G40.4 / ICPC-2:N88

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

Fra 1. januar 2018:
§ 3 ICD-10: G40

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode: N03AE01 eller N03AG01 eller N03AX09

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i  nevrologi, barnesykdommer, eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.