Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Loniten, Minoxidil

ATC-kode: C02DC01 Ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Alvorlig hypertensjon
Diagnosekoder

ICD-10: I10 / ICPC-2: K86 Essensiell (primær) hypertensjon
ICD-10: I11 / ICPC-2: K87 Hypertensiv hjertesykdom
ICD-10: I12 / ICPC-2: K87 Hypertensiv nyresykdom
ICD-10: I13 / ICPC-2: K87 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
ICD-10: I15 / ICPC-2: K87 Sekundær hypertensjon 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: I10 / I11 / I12 / I13  /I15

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: I10, I11, I12, I13, I15
ICPC-2:K86, K87 

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler under aktuell refusjonskode. Disse legemidlene må inneholde forskjellig virkestoff.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.