Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Flagyl, Metronidazol

ATC-kode: P01AB01

Gjelder tabletter og mikstur
Indikasjon: Del 1/1 Crohns sykdom / Morbus Crohn
Diagnosekoder

ICD-10: K50 / ICPC-2: D94

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K50

Før 1. januar 2018:

§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K50
ICPC-2: D94 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel i § 2 ved refusjonskode ICD-10:K50 / ICPC-2:D94 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.