Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Lanzo melt

ATC-kode: A02BC03

Indikasjon: Del 1/2 Gastroøsofageal reflukssykdom
Diagnosekoder

ICD-10: K21 / ICPC-2: D84

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K21

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K21
ICPC-2: D84  

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler fra ATC-gruppe: A02BC. Disse legemidlene må inneholde forskjellige virkestoffer.

Dersom brukeren har svelgeproblemer skal kun Losec MUPS være forsøkt. Med svelgeproblemer menes her at brukeren ikke kan drikke suspensjonen fra oppløste tabletter eller svelge halvfast mat. 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Indikasjon: Del 2/2 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar   2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61

 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Symptomlindring med protonpumpehemmere som støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.