Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Miacalcic inj./inf.

ATC-kode: H05BA01

Indikasjon: Del 1/2 Pagets sykdom / Osteitis deformans
Diagnosekoder

 ICD-10: M88 / ICPC-2: L99
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: M88

Før 1. januar 2018:
§ 3b
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 2/2 Hyperkalsemi ved maligne sykdommer
Diagnosekoder

 

 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -50 

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -50
ICPC-2: -50 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.