Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2018

Legemiddelnavn: Canesten

ATC-kode: G01AF02

Gjelder Canesten vaginaltablett, Canesten krem, Canesten krem og vaginaltablett (kombinasjonspakning), Canesten krem og vaginalkapsel (kombinasjonspakning)
Indikasjon: Del 1/1 Vaginal soppinfeksjon / candidainfeksjon
Diagnosekoder

ICD-10: B37.3 / ICPC-2: C72 Candidainfeksjon i ytre kvinnelige  kjønnsorganer og skjede

Hjemmel

 § 3 ICD-10: B37

Vilkår

Alvorlighetsvilkår:
Bruker har hatt minst 4 episoder med vaginal soppinfeksjon, og
har brukt legemidler mot infeksjonen i minst 3 måneder de siste 12 månedene. Tremånedersperioden trenger ikke være sammenhengende.

I søknaden bør legen ha beskrevet at pasienten har hatt sterke plager over lengre tid. Sterke plager kan f.eks. være dyspareuni (smerter ved samleie), smerter og svie i underlivet. 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Behandling med dette preparatet er oftest kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

 

Preparatene er forhåndsgodkjent ved immunsvikt etter refusjonskode ICD-10: D80-D84.