Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2019

Legemiddelnavn: Clarithromycin tabletter, Klacid granulat til mikstur, Klacid OD depottabletter

ATC-kode: J01FA09

Gjelder kun markedsførte legemidler
Indikasjon: Del 1/1 Mykobakteriell lungeinfeksjon
Diagnosekoder

ICD-10: A31.0 / ICPC-2: A78 Mykobakteriell lungeinfeksjon
ICD-10: A31.9 / ICPC-2: A78 Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: A31.0

Før 1. januar 2018:
§  3a 
ICD-10: A31.0
ICPC-2: A78 
 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

 

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.