Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Legemiddelnavn: Atacand tabletter, Candesartan tabletter, Kandesartan tabletter

ATC-kode: C09CA06

Indikasjon: Del 1/1 Migrene hos barn < 18 år
Diagnosekoder

ICD-10: G43 / ICPC-2: N89
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G43

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad skal komme fra spesialist i barnesykdommer, indremedisin, nevrologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Merknad

Behandlingen er omtalt i Generell veileder i pediatri fra Barnelegeforeningen. 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.