Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.10.2018

Legemiddelnavn: Acalka depottabletter, Kajos mikstur, oppløsning, Klüo brusetabletter, Urocit-K tabletter og depottabletter, Urocit tabletter

ATC-kode: A12BA02 markedsført og ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/2 Sten i nyre og urinleder hvor behandlingsmålet er alkalisering av urinen
Diagnosekoder

ICD-10: N20 / ICPC-2: U95

Hjemmel

§ 3 ICD-10: N20
 
Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: N20
ICPC-2: U95 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/2 Cystinuri
Diagnosekoder

ICD-10: E72.0 / ICPC-2:T99

Hjemmel


§ 3 ICD-10: E72
 
Før 1. januar 2018:
§ 3b 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  


Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.