Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Legemiddelnavn: Isotretinoin kapsler

ATC-kode: D10BA01

Gjelder isotretretinoinpreparater og styrker som er markedsført i Norge
Indikasjon: Del 1/2 Alvorlige former for acne vulgaris, annen spesifisert eller uspesifisert akne
Diagnosekoder

ICD-10: L70.0 / ICPC-2: S96 eller S99 Acne vulgaris

ICD-10: L70.8 / ICPC-2: S96 eller S99 Annen spesifisert akne

ICD-10: L70.9 / ICPC-2: S96 eller S99 Uspesifisert akne

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L70

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -30
ICPC-2: S96 
 

Vilkår

Alvorlighet: Bruker må ha uttalt akne, f.eks. arrdannende, nodulocystisk eller dyp papulopustuløs akne

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Indikasjon: Del 2/2 Acne conglobata, acne varioliformis og keloid akne
Diagnosekoder

ICD-10: L70.1 / ICPC-2: S96 eller S99 Acne conglobata

ICD-10: L70.2 / ICPC-2: S96 eller S99 Acne varioliformis

ICD-10: L73.0 / ICPC-2: S96 eller S99 Keloid akne

Hjemmel

§ 3 ICD-10: L70 eller L73

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -30
ICPC-2: S96 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.