Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Atrovent, Atrovent Nasal

ATC-kode: R01AX03 Ikke-markedsførte preparater

Gjelder nesespray
Indikasjon: Del 1/2 Allergisk rinitt
Diagnosekoder

ICD-10: J30   / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J30
ICPC-2: R97

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ulike virkestoff i ATC-gruppe R01A. 

Minst ett av disse må være omfattet av ATC-gruppe R01AD

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/2 Vasomotorisk (ikke-allergisk) rinitt
Diagnosekoder

ICD-10: J30   / ICPC-2: R97

Hjemmel

§ 3 ICD-10: J30

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: J30
ICPC-2: R97

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav
 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.