Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.07.2019

Legemiddelnavn: Abasaglar, Lantus, Toujeo

ATC-kode: A10AE04

Indikasjon: Del 1/1 Diabetes mellitus type 2
Diagnosekoder

ICD-10: E11 / ICPC-2: T90 Diabetes mellitus type 2

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E11

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: E11
ICPC-2: T90 

Krav til tidligere behandling

Minst ett middels langtidsvirkende insulin (ATC‑gruppe: A10AC eller A10AD)

eller

et langtidsvirkende insulin (ATC-kode: A10AE54 eller A10AE56)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Fra 1. august 2019 er preparatene forhåndsgodkjent til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.