Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 04.09.2019

Legemiddelnavn: Infusjonsoppløsninger (flere ulike)

ATC-kode: B05B

Vedtak fattes på markedsførte infusjonsoppløsninger i ATC-gruppe B05B, og på markedsførte infusjonskonsentrater i ATC-gruppe B05X. 
Indikasjon: Del 1/1 Sykdom av så alvorlig art at parenteral ernæring er nødvendig
Diagnosekoder

Alle diagnosekoder som er omfattet av begrepet "sykdom av så alvorlig art at parenteral ernæring er nødvendig".

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E43 (skal brukes som refusjonskode for alle tilstander - unntatt ved livets sluttfase)

eller

§ 3 ICD-10: -90 ved sykdom i livets sluttfase

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -90
ICPC-2: -90
eller
§ 3a jf. grunnlidelsens refusjonskode i § 2, eventuelt § 3b dersom grunnlidelsen faller inn under denne hjemmelen.

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.