Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.04.2018

Legemiddelnavn: Indocid, Indomet, Indometacin, Indometacine, Indo-CT, Indo-paed

ATC-kode: M01AB01 Ikke-markedsførte preparater

Gjelder kapsler, mikstur, stikkpiller, suspensjon/mikstur og tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Paroksysmal hemikrani (Sjaastads syndrom), Hemicrania continua
Diagnosekoder

ICD-10: G44.0 / ICPC-2: N90 Kronisk paroksysmal hemikrani

ICD-10: G44.8 / ICPC-2: N90 Andre spesifiserte hodepinesyndromer
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -71

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: -71
ICPC-2: -71

Vilkår

Diagnosen må være fastsatt. Helfo gir ikke stønad når legemidlet skal brukes til å påvise sykdommen (diagnostisk).

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, anestesiologi, nevrologi, klinisk nevrofysiologi eller fra en lege ved tilsvarende sykehusavdelinger.

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.