Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Lacrisert øyelameller

ATC-kode: S01XA20 ikke-markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/1 Behandlingskrevende tørre øyne
Hjemmel

§ 3a jf. §2
ICD-10: -40
ICPC-2: -40

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: -40

Vilkår

- Refusjon gjelder tørre øyne ved Sjøgrens syndrom eller andre revmatiske sykdommer, sekundært til andre lidelser eller medikamenter, og idiopatisk tørre øyne

- Nedsatt tårekvalitet eller kvantitet eller staining skal være påvist ved Schirmers test, tear break-up time (BUT) eller korneafarging. Unntak kan gjøres dersom legen kan bekrefte at vilkåret er oppfylt dersom test/måling ikke kan gjennomføres av tungtveiende medisinske eller tungtveiende praktiske årsaker

Krav til tidligere behandling

Minst to forhåndsgodkjente legemidler med ATC- kode S01XA20

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i øyesykdommer, revmatolog eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.