Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Solu-Cortef

ATC-kode: H02AB09

Gjelder pulver og væske til injeksjonsvæske
Indikasjon: Del 1/1 Addisons sykdom, Addisonkrise
Diagnosekoder

ICD-10: E27.1/ICPC-2: T99 Primær binyrebarkinsuffisiens / Addisons sykdom

ICD-10: E27.2/ICPC-2: T99 Addisonkrise

Hjemmel

§ 3a,   jf. § 2
ICD-10: E27
ICPC-2: T99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E27

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Preparatet  er unntatt kravet om langvarig behandling i forbindelse med beredskapsbruk ved denne diagnosen.

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom   vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.