Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Colifoam

ATC-kode: A07EA02 Ikke-markedsført preparat

Gjelder rektalskum
Indikasjon: Del 1/2 Crohns sykdom (Morbus Crohn)
Diagnosekoder

ICD-10: K50 / ICPC-2: D94

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2

ICD-10:K50

ICPC-2:D94

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K50

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent preparat med ATC-kode A07EA06 eller i ATC-gruppe H02AB

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 


Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 2/2 Ulcerøs kolitt, Ulcerøs proktitt
Diagnosekoder

ICD-10: K51 / ICPC-2: D94

Hjemmel

§   3a, jf. § 2

ICD-10:K51

ICPC-2:D94

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K51

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent preparat med ATC-kode A07EA06 eller i ATC-gruppe H02AB

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken   dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 


Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.