Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Epinat, Phenhydan, Phenytoin AWD

ATC-kode: N03AB02 ikke-markedsførte preparater

Indikasjon: Del 1/1 Epilepsi
Diagnosekoder

ICD-10: G40 / ICPC-2: N88 Epilepsi
 

Hjemmel

§ 3 ICD-10: G40

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: G40
ICPC-2: N88

 

Krav til tidligere behandling

Minst ett forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode N03AB02 (Fenantoin Meda eller Fenytoin NAF) 
 

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.