Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 12.11.2019

Legemiddelnavn: Famotidin mikstur, Famotidin tabletter, Pepcid tabletter

ATC-kode: A02BA03, ikke-markedsført preparat og reseptfritt markedsført preparat

Indikasjon: Del 1/8 Refluksøsofagitt, Patologisk refluks
Diagnosekoder

ICD-10 K21 / ICPC-2: D84 Gastroøsofagal reflukssykdom

Hjemmel

ICD-10: K21

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land (Tyskland)

Indikasjon: Del 2/8 Refluksøsofagitt, Patologisk refluks
Diagnosekoder

Diagnose
ICD-10 K21 / ICPC-2: D84 Gastroøsofagal reflukssykdom

Relatert diagnose
ICD-10: Z94 / ICPC-2: A89 Status etter transplantert organ og vev

Hjemmel

ICD-10: K21

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Stønad ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land (Tyskland)

Indikasjon: Del 3/8 Zollinger‑Ellisons syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: E16.4 / ICPC-2: D86 Zollinger-Ellisons

Hjemmel

§ 3 ICD-10: E16.4


Før 1. januar 2018:
§ 3b

 

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 4/8 Systemisk mastocytose med symptomer på forhøyet magesyresekresjon
Diagnosekoder

ICD-10: C96.2, D47.0, eller Q82.2 / ICPC-2: B75  systemisk mastocytose

Hjemmel

§ 3 ICD-10: C96.2 eller D47.0 eller Q82.2

Før 1. januar 2018:
§ 3b

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i indremedisin, kirurgi, øre-nese-halssykdommer, hud- og veneriske sykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdelinger 

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Indikasjon: Del 5/8 Ulcusprofylakse hos barn med kreft
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: - 61
ICPC-2: - 61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om at medlemmet har symptomer som krever behandling

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Søknad fra spesialist i barnesykdommer, onkologi eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Symptomlindring med H2-reseptorantagonister som støttebehandling omtales i Helsedirektoratets nasjonale behandlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn.

Indikasjon: Del 6/8 Profylakse mot tilbakefall av legemiddelinduserte duodenalsår eller magesår
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -61

Før 1. januar 2018:
§ 3a jf. § 2
ICD-10: -61
ICPC-2: -61

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket preparatet som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav 

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 7/8 Behandling av legemiddelinduserte duodenalsår og/eller magesår
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår
ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25/K26  

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2: D86 eller D85

 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket legemiddel som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.

Indikasjon: Del 8/8 Sår i magesekk eller tolvfingertarm som ikke skyldes bruk av legemiddel
Diagnosekoder

ICD-10: K25 / ICPC-2: D86 magesår
ICD-10: K26 / ICPC-2: D85 duodenalsår/tolvfingertarmsår

Hjemmel

§ 3 ICD-10: K25 eller K26  

Før 1. januar 2018:
§ 3a, jf. § 2
ICD-10: K25 eller K26
ICPC-2: D86 eller D85

 

Vilkår

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket legemiddel som gir økt risiko for ulcus

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Behandling med dette preparatet er ofte kortvarig, og omfattes i slike tilfeller ikke av blåreseptforskriften.

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.  

Et legemiddel er markedsført med denne indikasjonen i et annet EØS-land.