Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Myambutol

ATC-kode: J04AK02 ikke-markedsført preparat

Gjelder tabletter
Indikasjon: Del 1/1 Mykobakteriell lungeinfeksjon
Diagnosekoder

ICD-10:A31.0 / ICPC-2:A78 Mykobakteriell lungeinfeksjon

ICD-10:A31.9 / ICPC-2:A78 Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier

Hjemmel

§ 3a 
ICD-10:A31.0
ICPC-2:A78

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: A31.0

Krav til tidligere behandling

Ingen krav til tidligere behandling

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Legemidlet er markedsført med denne indikasjonen i annet EØS-land