Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.02.2018

Legemiddelnavn: Nexium inj./inf., Inexium inj./inf., Esopral inj./inf.

ATC-kode: A02BC05

Indikasjon: Del 1/3 Gastroøsofagal reflukssykdom i livets sluttfase (GØR)
Diagnosekoder

ICD-10: K21.0 / ICPC-2:D84 Gastroøsofageal reflukssykdom med øsofagitt

ICD-10: K21.9 / ICPC-2:D84 Gastroøsofageal reflukssykdom uten øsofagitt

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente pantoprazol tabletter (ATC-kode A02BC02). 

Ingen krav til tidligere behandling når oral behandling ikke er egnet, for eksempel ved svelgevansker.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår på sykehus eller poliklinikk. 

Ved GØR hos barn kan oppkast være en del av grunnsykdommen, jf. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose.

Indikasjon: Del 2/3 Sår i tolvfingertarm (ulcus duodeni) som skyldes NSAIDs, ved sykdom i livets sluttfase
Diagnosekoder

ICD-10:K26 / ICPC-2:D85 Sår i tolvfingertarm

Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente pantoprazol tabletter (ATC-kode A02BC02). 

Ingen krav til tidligere behandling når oral behandling ikke er   egnet, for eksempel ved svelgevansker.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir   en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår på   sykehus eller poliklinikk.

Indikasjon: Del 3/3 Forebyggende behandling mot NSAID-relaterte sår i magesekk (ulcus ventriculi) eller tolvfingertarm (ulcus duodeni) ved sykdom i livets sluttfase
Hjemmel

§ 3 ICD-10: -90

Krav til tidligere behandling

Forhåndsgodkjente pantoprazol tabletter (ATC-kode A02BC02). 

Ingen krav til tidligere behandling når oral behandling ikke er egnet, for eksempel ved svelgevansker.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. 

Det er en forutsetning for stønad at behandlingen ikke foregår på sykehus eller poliklinikk.