Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: GEM pulver til mikstur

ATC-kode: A07CA

Indikasjon: Del 1/2 Kort-tarm-syndrom
Diagnosekoder

ICD-10: K90/ ICPC-2: D99 (Intestinal malabsorbsjon)

ICD-10: K91.2/ ICPC-2: D99 (Postoperativ malabsorbsjon)

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2

ICD-10:K90/ ICPC-2: D99
ICD-10: K91.2/ ICPC-2: D99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: K90/K91.2

Vilkår

Der hyppig behandling med intravenøse elektrolyttvæsker er alternativet til elektrolyttbehandling

Krav til tidligere behandling

Ved diaré: Loperamid/ Imodium

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Reseptfrie legemidler dekkes som hovedregel ikke etter § 5-14. Ved denne alvorlige lidelsen er det gjort unntak fra denne hovedregelen 

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.

Ved diaré ved andre indikasjoner enn kort-tarm- syndrom skal saken vurderes av rådgiver.

Indikasjon: Del 2/2 Forstyrrelser av vann- og elektrolyttbalanse ved diabetes insipidus
Diagnosekoder

ICD-10:E23.2 / ICPC-2:T99 Diabetes insipidus

Hjemmel

§ 3a, jf. § 2
ICD-10:E23
ICPC-2:T99

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: E23

Krav til tidligere behandling

Et forhåndsgodkjent legemiddel med ATC-kode H01BA02 (desmopressin)

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Reseptfrie legemidler dekkes som hovedregel ikke etter § 5-14. Ved denne alvorlige lidelsen er det gjort unntak fra denne hovedregelen. Virkningstidspunktet er fra da denne indikasjonen ble oppført i vedlegget første gang, 27.10.2016

Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.