Virkestoff

Sist faglig oppdatert: 01.12.2017

Legemiddelnavn: Avodart, Dutasterid

ATC-kode: G04CB02

Gjelder kapsler
Indikasjon: Del 1/1 Moderat til alvorlig benign prostatahyperplasi (BPH)
Diagnosekoder

ICD-10: N40 / ICPC-2: Y85

Hjemmel

§ 3a, jf. §2 
ICD-10: N40
ICPC-2: Y85

Fra 1. januar 2018:

§ 3 ICD-10: N40

Vilkår

Stønad ytes kun når det kan dokumenteres at pasienten hadde moderate til alvorlige prostataplager (IPSS >8) da behandlingen av sykdommen startet

Krav til tidligere behandling

Prostata > 40 ml da behandling av sykdommen startet: Minst ett forhåndsgodkjent preparat med  ATC-kode G04CB eller G04CA52.

Prostata < 40 ml da behandling av sykdommen startet: Minst ett forhåndsgodkjent preparat med ATC-kode G04CA.

Spesialistkrav

Ingen spesialistkrav

Merknad

Saksbehandler utreder saken jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling i saken dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt.